☶ اطلاعیه آگهی جذب نیرو شرکت پيشگامان افق کرمان (آزمون دوم) - اصلاحیه زمان ثبت نام


آگهی استخدام

داوطلبین گرامی با توجه به برگزاری مصاحبه استخدامی آزمون گذشته شرکت پیشگامان افق کرمان، زمان ثبت نام آزمون دوم متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.