☶ اطلاعیه آگهی جذب نیرو شرکت پيشگامان افق کرمان (آزمون دوم) - اصلاحیه آگهی


آگهی استخدام

اطلاعیه آگهی جذب نیرو شرکت صنايع مس افق کرمان (آزمون دوم)

  • شرکت صنايع مس افق کرمان (سهامي عام) وابسته به شرکت سرمايه­ گذاري مس  در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود و شركت هاي پيمانكار تحت پوشش ، به منظور ارائه خدمات به مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك از بين واجدين شرايط بومي استان کرمان، از طريق برگزاري آزمون کتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي در قالب قانون کار دعوت به همکاري می­نمايد . افراديکه متقاضي شرکت در آزمون مي باشند به آدرس اينترنتي www.karasa.ir  مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شريف مراجعه  و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلي مورد نظر با توجه به شرايط ذکر شده ، اقدام نمايند . 
  • بديهي است  آگهی کامل شامل تعداد و رشته هاي تحصيلي مورد نظر و همچنین شرایط جذب همزمان با ثبت نام اعلام خواهد گرديد.
  • داوطلبین گرامی با عرض پوزش، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت صنایع مس افق و همچنین تعطیلی های اعلام شده توسط دولت  در جهت تلاش برای قطع زنجیره انتقال کرونا، زمان ثبت نام آزمون فوق متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.