☶ اطلاعیه آگهی جذب نیروی انسانی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه خدمات در مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک- اصلاحیه زمان شروع ثبت نام


آگهی استخدام

اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت صنایع مس افق کرمان جهت ارائه خدمات در مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک

شرکت صنایع مس افق کرمان (سهامی عام) به منظورجذب نیروی انسانی جهت ارائه خدمات در مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک دعوت به همکاری می نماید. 

لذا داوطلبان می توانند در ماه بهمن 1401 به آدرس اینترنتی www.karazmoon.com (مرکز آزمونهای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف) مراجعه و در صورت داشتن شرایط نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

بدیهی است کلیه شرایط آگهی در زمان ثبت نام در سایت فوق قابل مشاهده خواهد بود.