درباره ما

"کارآزمون"، مرکز آزمون های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر مدیریت آموزش های تخصصی، با بیش از دو دهه سابقه آموزش، مشاوره و پژوهش در جهت کمک به تامین، جذب، آموزش و نگه داشت نیروی انسانی سازمان ها، نهادها، صنایع و شرکت ها، خدمات زیر را ارائه می دهد:

برگزاری آزمون استخدامی
با توجه به نیاز بخش بزرگی از جامعه صنعتی کشور شامل صنایع بزرگ، طرح ها و پروژه های صنعتی، سازمانها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در حوزه ارزیابی و جذب منابع انسانی که عمدتاً بایستی در زمان محدود و در تعداد چند ده تا چند هزار نفر انجام پذیرد و بعضا بدلیل پیچیدگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم در مناطق و استانها، معضلات زیادی را برای مدیران و تصمیم گیران صنعت بوجود می آورد و در اغلب موارد رابطه سالاری بر شایسته سالاری غالب می گردد؛ به نظر می رسد مناسب ترین روش برای رفع این نیاز، برگزاری آزمون های استخدامی و انجام مصاحبه های تخصصی و روانشناختی توسط یک مجری مجرب بیرونی باشد.
لذا دانشگاه صنعتی شریف با داشتن جایگاه رفیع علمی و تخصصی در ذهن مردم و مدیران صنعت، بیش از ده سال است که این خدمت را به صنایع و سازمان های بزرگ کشور ارایه می دهد.
انجام مصاحبه تخصصی
مصاحبه تخصصی يكي از مهم ترين مراحل فرآيند استخدام است كه بيشتر كارفرمايان و سازمان هاي استخدامي بر انجام آن اصرار دارند. هدف از انجام مصاحبه تخصصی، دادن فرصتي به مصاحبه كننده (استخدام كننده يا كارفرما ) براي صحه گذاری بر سطح دانش و مهارت فنی و تخصصی و بررسی تجربیات عملی کارجو می باشد. «کارازمون» در جهت تکمیل فرآیند جذب نیروی انسانی خدمات مصاحبه های تخصصی توسط اساتید و افراد مجرب و حرفه ای و دارای سوابق عملی را نیز ارایه می دهد.
انجام مصاحبه روانشناختی
برای موفقیت در یک موقعیت شغلی، علاوه بر داشتن دانش و مهارت های فنی و تخصصی، تطابق روحیات و تیپ شخصیتی با نوع مسوولیت و محیط کاری نیز لازم است. لذا ممکن است یک موقعیت شغلی نیاز به فردی برونگرا و دارای روابط عمومی بالا داشته باشد اما فردی که از نظر دانشی در سطح بالایی قرار دارد پذیرفته شده باشد. طبیعی است که چنین فردی نه تنها در آن موقعیت شغلی موفق نخواهد بود بلکه خود و مدیران و همکاران خود را نیز اذیت و آزار خواهد داد. لذا «کارازمون» با سابقه برگزاری ده ها هزار مصاحبه روانشناختی توسط افراد متخصص و مجرب، این خدمت را نیز در فرایند جذب و استخدام ارایه می دهد.
جذب از طریق رزومه
یکی دیگر از روش های تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها جذب از طریق ارسال رزومه می باشد. که فرآیند روش به شکل زیر می باشد: بررسی و استخراج رزومه ها و مطابقت با نیازها ارزشیابی اولیه کارجویان به صورت حضوری ارسال رزومه به کارفرما به همراه نمرات ارزشیابی اطلاع رسانی رزومه های تایید شده به کارآزمون توسط کارفرما ارسال افراد تایید شده به همراه معرفی نامه از کارآزمون