☶ آگهی پذیرش نیروی انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران- اعلام نتايج آزمون


اعلام نتایج اولیه

داوطلب گرامي جهت مشاهده نتیجه آزمون شرکت فرآورده های نسوز ایران کلیک کنید

برگزاری آزمون
آزمون شرکت فرآورده های نسوز ایران در تاریخ 1400/10/17 ساعت 12:45
دریافت کارت

داوطلب گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک کنید

آگهی استخدام

*داوطلبین گرامی ویرایش ثبت نام آگهی پذیرش نیروی انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران  تا تاریخ  1400/10/07 روز سه شنبه ساعت 16     می باشد.

*داوطلبین گرامی تمدیدثبت نام آگهی پذیرش نیروی انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران  تا تاریخ 1400/10/04 روز  شنبه ساعت 14  تمدید شده است.

((بسمه تعالی))

آگهی پذیرش نیروی انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران

 شرکت فرآورده های نسوز ایران در نظر دارد تعداد 41 نفر نیروی مورد نیاز خود را در قالب قرارداد کار معین از متقاضیان  واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، مصاحبه روانشناختی و گزینش در استان همدان شهرستان نهاوند دعوت به همکاری نماید. 

   افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 1400/09/20 لغایت تاریخ 1400/09/27 به آدرس اینترنتی مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف www.karazmoon.com  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 


جدول رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

تعداد جذب

سن

جنسیت

بومی

1

دیپلم

دیپلم

 

کلیه گرایش ها

21

24

مرد

 

شهرستان نهاوند

 

2

 

 

مکانیک

کلیه گرایشها

4

 

مرد

استان همدان

(با اولویت بومی نهاوند)

فوق دیپلم

برق

کلیه گرایشها

8

27

 

(تاسیسات-مکانیک)

(تاسیسات-مکانیک)

1

 

 

3

 

برق

الکترونیک

1

 

مرد

استان همدان

(با اولویت بومی نهاوند)

 

مواد - سرامیک

مواد - سرامیک

1

 

 

مکانیک

کلیه گرایشها

1

 

لیسانس

مدیریت

کلیه گرایشها

1

30

 

کامپیوتر

کلیه گرایشها

1

 

 

HSE

ایمنی صنعتی  HSE

1

 

 

حسابداری

حسابداری

1

 

جمع کل

41

 

شرايط شركت در آزمون: 

1.  شرايط عمومي: 

1-1-       تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

1-2-       تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

1-3-        دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (غیر از معافیت پزشکی)

1-4-       عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقة محکومیت و سوء پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ( با تأیید مراجع ذیصلاح )

1-5-       عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن

1-6-       داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی 

1-7-       عدم اعتیاد به مواد مخدر ( با تایید مراجع ذیصلاح )

2.    شرايط سني:

1-2 -حداکثر سن مجاز برای داوطلبین به شرح ذیل می باشد :

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی دیپلم: 24 سال تمام        (متولدین 1376/09/20 و بعد از آن)

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم: 27 سال تمام  (متولدین 1373/09/20 و بعد از آن)

.       داوطلبین دارای مدرک تحصیلی لیسانس: 30 سال تمام     (متولدین 1370/09/20 و بعد از آن)

2-2- مدت زمان خدمت سربازی به میزان ماه های خدمت به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

3-2- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، 1 سال و حداکثر  3 سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

2-     شرايط مدرک تحصيلي: 

2-1-  مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

2-2-  دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهی موقت که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.     ( گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).

2-3-  تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، الزامی است.

2-4-  مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد. 

 

3-     اولويتهاي جذب: 

*  داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند:

الف- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری، یکی باشد. 

ب - همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستانهای محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد. 

ج‌-     داوطلب حداقل چهار ( 4 ) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یامتناوب درشهرستان های محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد. 

د - داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار ( 4 ) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)

*             تبصره1: مبنای شهرستان های برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد. 

*          تبصره2: جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال اسارت ، خواهر و برادر شهدا مي باشد و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت مي باشد . (مشروط به كسب حداقل 70 درصد ميانگين نمرات پذيرفته شدگان در هر مقطع تحصيلي یک برابر ظرفیت ) ، بديهي است تنها يكي از فرزندان خانواده هر ايثارگر از سهميه مربوط برخوردار خواهد گرديد . 

 

4-     نحوة ثبت نام و مهلت آن: 

داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز شنبه مورخه 1400/09/27  فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. ( مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود). 

4-1-      مطالعة دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن

4-2-        واریز مبلغ 1.300.000 ریال ( یک میلیون و سیصد هزار ریال ) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون. 

            * لطفا شرایط آگهی را کامل مطالعه نموده  و سپس اقدام به ثبت نام نمایید. 

            * وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد. 

داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.       

          عکس داوطلب 4×3

            ( حجم عکس 4×3 نباید بیشتر از 40 کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از 200 کیلوبایت باشد )

          شناسنامه

          مدرک فارغ التحصیلی در مقطع ثبت نامی ( مدرک تحصيلي بايد داراي معدل باشد )

          کارت ملی 

          کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد )غیر از معافیت پزشکی) 

          سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی(جدول سوابق کاری با نام شعبه و کارگاه باشد)

          مدارک بومی بودن

4-3-     ثبت و تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت ( www.karazmoon.com ) به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد .

4-4-     داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد . 

*     تبصره 3 : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

  

5-     نحوه برگزاري آزمون: 

5-1-   آزمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد.

5-2-     منابع آزمون کتبی متعاقبا از طریق سایت کارآزمون اعلام خواهد شد.

      *   تبصره4:  اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد عمومی آزمون توزیع می شود. 

6-     توضيحات مهم : 

6-1-   چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

6-2-    بدیهی است قبولی آزمون یا مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی، معاینات پزشکی ، تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

6-3-   محل اشتغال افراد قبول شده، واقع در شرکت فرآورده های نسوز ایران می باشد و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کند. ضمناً شرکت تعهدی در خصوص ایاب و ذهاب ساکنین غیر بومی شهرستان نهاوند ندارد.

 

7-     دريافت كارت آزمون: 

7-1-    دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده در تاریخهای تعیین شده امکان پذیر است.

7-2-    آزمون در شهر همدان و  نهاوند برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده خواهد بود.

 

8-     اعلام نتايج آزمون : 

8-1-     نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور www.karazmoon.com ) اعلام خواهد شد.

8-2-    داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های  66560465 -66530043- 021 تماس حاصل نمایند. 

 

داوطلب گرامی جهت مشاهده اطلاعات ثبت شده شرکت فرآورده های نسوز ایران کلیک کنید