☶ آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) جهت خدمت در بردسیر- اعلام نتایج


داوطلب گرامی جهت مشاهده  نتیجه آزمون  کلیک کنید.